Tutvustus Projektid Teenused Info Tagasiside Rahumäemängujaam

Ühingust

Ühingu tutvustus

Lisa info

Liikumispuuetega Laste Tugiühing on mittetulunduslik organisatsioon, mis ühendab peresid, kus kasvab liikumis- või liitpuudega laps.Tugiühing loodi 17. Veebruar 1993.a. Ühingut juhib 5 liikmeline juhatus, mis valitakse ametisse kord aastas toimuval üldkoosolekul. Meie ühingusse kuulub 110 peret üle Eesti, enamus liikmetest elab Tallinnas.Tugiühingusse kuulub üle 40 vene keelt kõneleva pere.LPLTÜ eesmärk on seista liikumispuudega laste ja nende perede huvide eest, luua liikumispuudega inimestele samasugused võimalused toime tulla kui teistel ühiskonna liikmetel. Erivajadusega laps peab saama kodus elada, koolis käia ja iseseisvuda. Loeme tähtsaks puuetega inimesi, eriti lapsi puudutavate probleemide avalikustamist.

Copyright © 2003—2004 Liikumispuuetega Laste Tugiühing | Kontakt